ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк годишњи одмор службено одсутна пре подне  
 Утoрaк годишњи одмор после подне пре подне  
 Средa годишњи одмор пре подне службено одсутна  
 Четвртак годишњи одмор после подне пре подне  
 Петaк годишњи одмор до 30.06.2021г. службено одсутна пре подне  

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80; 

НАПОМЕНА: Прегледи деце се обављају у амбуланти офталмолога у Пастеровој 1

   
     
 Пoнедељaк        
 Утoрaк        
 Средa        
Четвртак        
 Петaк