ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк на боловању после подне службено одсутна  
 Утoрaк на боловању после подне службено одсутна  
 Средa на боловању после подне службено одсутна  
 Четвртак на боловању после подне службено одсутна  
 Петaк на боловању после подне службено одсутна  

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80;  011 3616 084                                                                                                            НАПОМЕНА: од 23.11.2020г. др Лозица Ристић ради у амбуланти офталмолога у Пастеровој бр.1

   др Л. Ристић      
 Пoнедељaк пре подне      
 Утoрaк пре подне      
 Средa пре подне      
Четвртак пре подне      
 Петaк пре подне