ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875; 011 69 62 750; 011 20 68 876

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк пре подне  пре подне  после  подне  
 Утoрaк пре подне  пре подне сист.прегледи деце после  подне  
 Средa пре подне  пре подне  после  подне  
 Четвртак пре подне   пре подне   после подне  сист.прегледи деце  
 Петaк пре подне пре подне  после  подне  

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35   

  др Ј.Магделинић 
др С.Лепић
 др И.Вуксановић  
 Пoнедељaк        
 Утoрaк    пре подне     
 Средa        
Четвртак      после подне    
 Петaк