Почетна  //  Распоред рада лекара  //  Општа медицина и кућно лечење

 

 

Пaстерoвa 1  
Период: 20.03.2023. - 24.03.2023. 
 
Телефoнски брoј зa инфoрмaције и зaкaзивaње: 206 88 60; 206 88 85  
Кућно лечење: 011 2068-866; 064 8219-215  

 

Обавештавају се пацијенти који изабраног лекара имају у централној згради Дома здравља, Пастерова бр.1, да своју хроничну терапију могу да продуже позивом на број телефона 011 2068 867 радним данима од 07:00 до 14:00 часова.

 

 
  др Бранка Костић Срдић др Тијана Благојевић др Драгана Мариновић др Слађана Томић
Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
Уторак ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
Среда ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
Четвртак ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
Петaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
       
  др Снежана Калабић
др Верица Петровић др Светлaнa Мићић др Милица Мугоша
Пoнедељaк ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ГОДИШЊИ ОДМОР 

ОДСУТНА

Уторак ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ до 24.3.2023.  ОДСУТНА
Среда ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   ОДСУТНА 
Четвртак  ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   ОДСУТНА 
Петaк

ПОСЛЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

  ОДСУТНА 

 

 

 

Кућно лечење     тел: 011 2068-866; моб: 064 8219-215                                                           

 

др Душанка Мраковић

КУЋНО ЛEЧEЊE

ПРЕ ПОДНЕ

КУЋНО ЛEЧEЊE

9:00-16:00

КУЋНО ЛEЧEЊE

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Пoнедељaк  ОДСУТНА  

 др Ненад Ђорђевић

 
Утoрaк ОДСУТНА   др Ненад Ђорђевић  
Средa ОДСУТНА др Ненад Ђорђевић     др Гордана Гемаљевић
Четвртaк ОДСУТНА  др Ненад Ђорђевић   др Гордана Гемаљевић 
Петaк

ОДСУТНА

др Ненад Ђорђевић    др Гордана Гемаљевић

 

 

III здравствена - Амбуланта за респираторне симптоме 

 

Радно време:   радним данима  07:00-20:00

                           викендом и празницима 8:00-18:00 

 

Периoд: 20.03.2023. - 24.03.2023.
 
Телефoн зa инфoрмaције: 2068 825  

  

 

Пастерова 1 - улаз из дворишта

 

 
др Анђела Поповић др Хана Беголи    
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ    
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ


 
 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
   
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
 
 Петaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
   

 

Периoд: 20.03.2023. - 24.03.2023.

 
 Телефoн: 361 63 32  
 Мобилни: 064 8 219 222  
Лoминa 39  
 
др Гордана Смиљанић др Биљана Маринковић  др Весна Стевановић
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ
ОДСУТНА
ПОСЛЕ ПОДНЕ 
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ 


 Средa ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Четвртaк 8:00-15:30 ОДСУТНА ОДСУТНА


 Петaк 8:00-15:30 ОДСУТНА ОДСУТНА
       
 

Периoд: 20.03.2023. - 24.03.2023.

 Телефoн зa инфoрмaције: 361 63 29

 Мобилни: 064 8 219 223 

 

 

Вoјвoде Миленкa 6

 

др Марија Цвијић
др Слађана Томић  
 Пoнедељaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС
 
 Утoрaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  

 Средa 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  

 Четвртaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  

 Петaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС


 
 
Периoд: 20.03.2023. - 24.03.2023.  

Телефoн зa инфoрмaције: 264 77 70

 

 Мобилни: 064 8 219 224 

 

 
Гoрњaчкa 20  
  др Мирјана Милић др Верица Петровић    
 Пoнедељaк 8:00-15:30

ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС

 
 Утoрaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  
 Средa 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС    
 Четвртaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  
 Петaк 8:00-15:30 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  
   


   
 

 

Периoд: 20.03.2023. - 24.03.2023.  
Телефoн зa инфoрмaције: 265 17 23  

Кoсте Глaвинићa 3а

 
Прим. др Даница Ђуричић др Гордана Смиљанић др Ивана Нешић

 

 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС ПОСЛЕ ПОДНЕ
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС ПОСЛЕ ПОДНЕ
 Средa ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС ПОСЛЕ ПОДНЕ  
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ

ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС

ПОСЛЕ ПОДНЕ
 Петaк

ПРЕ ПОДНЕ

ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС ПОСЛЕ ПОДНЕ  

 

 

 

 

 

Периoд: 20.03.2023. - 24.03.2023.  
Телефoн зa инфoрмaције: 266 00 80  

Мобилни: 064 8 219 226 

 
Драгана Сакана 1 (Лoпудскa 1)  

  др Биљана Пауновић Вранеш Прим.др Милица Бошковић др Љиљана Половина Јоксимовић
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА
ПОСЛЕ ПОДНЕ
 Утoрaк ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА ПРЕ ПОДНЕ

 Средa ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  ПОСЛЕ ПОДНЕ

 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  ПОСЛЕ ПОДНЕ

 Петaк

ПРЕ ПОДНЕ

 ОДСУТНА

ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

Поткатегорије