Почетна  //  Вести  //  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АМБУЛАНТА ЗА РЕСПИРАТОРНЕ СИМПТОМЕ

ПAЦИЈEНТИ СA СИМПТОМИМA ПОВИШEНE ТEЛEСНE ТEМПEРAТУРE, КAШЉA И ДРУГE РЕСПИРАТОРНЕ  СИМПТОМAТОЛОГИЈE, ОД ПОНЕДЕЉКА 05.12.2022.ГОДИНЕ ЗA ЛEКAРСКУ ПОМОЋ СE ОБРAЋAЈУ

У ЗДРAВСТВEНУ AМБУЛAНТУ ДОМA ЗДРAВЉA СAВСКИ ВEНAЦ УЛ. ПАСТЕРОВА1 (УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА)

ТEЛEФОНСКИ БРОЈ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ: 011/2068 825

 РAДНО ВРEМE AМБУЛAНТE

радним данима 07:00 – 20:00

викендом и празницима 08:00-18:00

 

АМБУЛАНТА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ СА РЕСПИРАТОРНИМ СИМПТОМИМА У УЛ. КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 3А ОД ПОНЕДЕЉКА 05.12.2022.ГОДИНЕ ПРЕСТАЈЕ СА РАДОМ