Обавештење о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за достављање понуда

Пoстaвљенo: 22.06.2020.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 22.06.2020.гoд.
Одговор на питање и појашњење конкурсне документације Пoстaвљенo: 23.06.2020.гoд.
Конкурсна документација - исправка Пoстaвљенo: 23.06.2020.гoд.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Пoстaвљенo: 23.06.2020.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 03.07.2020.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 17.07.2020.гoд.