Обавештење о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за достављање понуда

Пoстaвљенo: 13.04.2020.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијaКoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 13.04.2020.гoд.
Одговор на питање Пoстaвљенo: 15.04.2020.гoд.
Измена конкурсне документације Пoстaвљенo: 15.04.2020.гoд.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Пoстaвљенo: 15.04.2020.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 29.04.2020.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 13.05.2020.гoд.