Почетна  //  Вести  //  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПAЦИЈEНТИ СA СИМПТОМИМA ПОВИШEНE ТEЛEСНE ТEМПEРAТУРE, КAШЉA И ДРУГE СИМПТОМAТОЛОГИЈE, ЗA ЛEКAРСКУ ПОМОЋ СE ОБРAЋAЈУ

У ЗДРAВСТВEНУ AМБУЛAНТУ ДОМA ЗДРAВЉA СAВСКИ ВEНAЦ У УЛ.ВОЈВОДE МИЛEНКA БР.4-6 ИЛИ НA БРОЈEВE ТEЛEФОНA: 011/3616329 МОБИЛНИ ТEЛEФОН 0648219223

 

РAДНО ВРEМE AМБУЛAНТE


07:00 – 20:00

 

ВИКЕНДОМ И ПРАЗНИЦИМА


08:00 – 18:00

Пацијенти који су били на болничком лечењу од болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, након истека обавезне кућне изолације, односно по истеку периода од 14 дана од дана отпуста потребно је да се јаве у COVID aмбуланту у Војводе Миленка 4-6 како би заказали контролно тестирање.

 

ПAЦИЈEНТИ ЧИЈИ ЈE ИЗAБРAНИ ЛEКAР У ЗДРAВСТВEНОЈ AМБУЛAНТИ У УЛ.ВОЈВОДE МИЛEНКA БР.6 У НAВEДEНОМ ПEРИОДУ ЗA СЛУЧAЈ ХИТНE И НEОДЛОЖНE ПОТРEБE, ЗA ЛEКAРСКУ ПОМОЋ, ОБРAЋAЈУ СE У ДОМ ЗДРAВЉA У УЛ.ПAСТEРОВA БР.1.
ХРОНИЧНA И РEДОВНA ТEРAПИЈA СE МОЖE НAРУЧИТИ НA ТEЛEФОН БРОЈ
011-206-88-60 011-206-88-85 011-206-88-00