ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк пре подне
после подне годишњи одмор  
 Утoрaк пре подне
после подне годишњи одмор  
 Средa пре подне
после подне годишњи одмор  
 Четвртак пре подне
после подне годишњи одмор  
 Петaк пре подне оправдано одсутна годишњи одмор до 04.09.2020г.
 

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80;  011 3616 084                                                                                                              

   др Л. Ристић      
 Пoнедељaк годишњи одмор      
 Утoрaк годишњи одмор      
 Средa годишњи одмор      
Четвртак годишњи одмор      
 Петaк годишњи одмор до 04.09.2020г.