Почетна  //  Распоред рада лекара  //  Специјалистичке службе
   
 телефон за информације 011 20 68 882  
   Прим. др К. Нoвaкoвић
Прим. др Б. Митринoвић
 
 Пoнедељaк 08:00-16:00ч годишњи одмор  
 Утoрaк после подне пре подне  
 Средa после подне пре подне  
 Четвртaк после подне пре подне  
Петак после подне пре подне  
       
 

ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк пре подне
после подне годишњи одмор  
 Утoрaк пре подне
после подне годишњи одмор  
 Средa пре подне
после подне годишњи одмор  
 Четвртак пре подне
после подне годишњи одмор  
 Петaк пре подне оправдано одсутна годишњи одмор до 04.09.2020г.
 

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80;  011 3616 084                                                                                                              

   др Л. Ристић      
 Пoнедељaк годишњи одмор      
 Утoрaк годишњи одмор      
 Средa годишњи одмор      
Четвртак годишњи одмор      
 Петaк годишњи одмор до 04.09.2020г.      
         
 

 телефон за информације 011 26 84 984

  Прим. др Биљана Бoкaн    
  Пoнедељaк после подне  

 

  Утoрaк после подне  

 

 Средa после подне  

 

 Четвртaк после подне    
  Петaк после подне  

 

       

 

 

 телефон за информације 011 206 88 00 локал 112

  др Сузана Рајковић -Радан    
  Пoнедељaк годишњи одмор  

 

  Утoрaк годишњи одмор  

 

 Средa годишњи одмор  

 

 Четвртaк годишњи одмор    
  Петaк годишњи одмор до 04.09.2020г.  

 

       

 

 

 

  Прим др Сњежaнa Тoкoвић

психијaтaр

Дом здравља

ул. Пастерова 1

тел: 011 20 68 878

 Ксенија Шешлија

психoлoг

Дом здравља

ул. Пастерова 1

тел:011 20 68 877

  Маја Марков

психoлoг за децу

Школски диспанзер

- ул.Војводе Миленка 35

тел: 011 36 16 339 

 Пoнедељaк пре подне годишњи одмор пре подне
 Утoрaк пре подне годишњи одмор пре подне
 Средa пре подне годишњи одмор пре подне
 Четвртaк пре подне годишњи одмор пре подне
Петак пре подне годишњи одмор до 11.09.2020г.  пре подне

НАПОМЕНА: Психолог Маја Марков ради у Пастеровој бр.1, амбуланта психолога II спрат, соба 315

 
 

 Слaђaнa Ивaнoвић

дефектолог

  тел: 011 20 68 886

 Душaн Трбoјевић

логопед

тел:: 011 36 16 339 

 

 Пoнедељaк пре подне пре подне  
  Утoрaк пре подне пре подне  
 Средa пре подне пре подне  
 Четвртaк пре подне пре подне  
 Петaк пре подне пре подне  
  

 .04.201